Totland Fritidsklubb

Tyverisikring av utstyr!

Uten utstyr har vi ingen fritidsklubb!

Mange fritidsklubber har vært utsatt for tyveri eller tyveriforsøk, også Totland Fritidsklubb dessverre.
For å sikre oss mot tyveri har vi samarbeidet med
Protect Alarmsentral og Fana Lennsmannskontor om tiltakene nedenfor.
Vi håper dermed at du alltid skal ha en fritidsklubb å gå til på Totland!

Alarm tilknyttet alarmsentral 55392915

Fana Lensmannskontor 55112240