Totland Fritidsklubb

Om Klubben

Formålet med Totland Fritidsklubb
Totland Fritidsklubb har som mål å representere et sunt og attraktivt, røykfritt og rusfritt fritidstilbud for barn og unge fra 5. klasse til og med 10. klasse. Vårt mål er å skape et godt miljø med populære og meningsfulle aktiviteter der medlemmene selv har stor innflytelse over aktivitetene.

Oppretting, organisasjon, ledelse, lokaler
Totland Fritidsklubb ble opprettet av grendalaget på Totland 04.06.96 og har vært i sammenhengende drift siden åpningen 26.09.96. Klubben utgjør en selvstendig driftsorganisasjon med eget drifts- og budsjettansvar. For tiden har klubben hele 18 voksne ledere. Klubben har lokale i Grendahuset på Totland, Totlandsv. 339. Dette huset kan ta over 200 mennesker og er meget godt egnet.

Drift og aktiviteter
Klubben er åpen hver torsdag fra kl. 18.00 til 21.15. Det koster 10 kr. per gang i inngangspenger. Medlemmene har ikke medlemskort, men blir registrert med avkryssing på lister hver kveld. Listene inneholder også telefonnummer til hjemmet.

Hovedvekten av aktiviteter i klubben er diskotek og spill (datamaskin med spill, air-hockey, fotballspill, tv-spill, bordtennis, biljard m.m.). Klubben har også egen kiosk som medlemmene er med å drive. Hver måned er det en "special-party-kveld" med spesielle tema som f.eks Skumparty, Rodeo, Vannballer i Basseng og Halloween mm. Sesongens "special-parties" kan du se ved å klikke på terminlisten.

Klubben blir markedsført aktivt i Riple, Ulsmåg, Midtun, Kringlebotn, Smørås, Heldal og Kaland skolekrets.

Medlemsoppslutning
Hovedtyngden av våre medlemmer er i alderen 10 - 14 år, men klubben har også en god del medlemmer i de øverste ungdomsskoleklassene. Det er flest jenter blant medlemmene, men tallene har jevnet seg ut etter hvert. Klubben har gjennomsnittlig 90 besøkende per kveld. Vi vil betegne oppslutningen som svært god, ikke minst tatt i betraktning at stedet Totland selv bare har totalt vel 30 barn og unge i den primære målgruppen for klubben (barne- og ungdomsskoleelever).

Økonomi
Klubben bruker inntekter fra inngangspenger, kiosksalg og dugnadsarbeid til å dekke de ordinære driftsutgiftene. Til spesialpartyene og nyanskaffelser søker vi om støtte hos Bergen kommune, Frifond og andre som deler ut midler til barn og unge.