Totland Fritidsklubb

Klubbrådet

Vi har et klubbråd som består av to klubbledere og fire valgte medlemmer fra klubben.
Det velges to jenter og to gutter. Disse fire velges på et allmøte for et skoleår av gangen. Klubbrådet vedtar aktiviteter, foreslår innkjøp, og kan vedta å holde allmøte.
Forslag til aktiviteter og innkjøp blir lagt frem på klubbledermøte.
Grasrot